Karadağ Köyü Derneği

Tarihçe

KARADAĞ KÖYÜ

KALKINDIRMA VE VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

TARİHÇESİ

Karadağ Köyünde yaşayan ailelerin İstanbul’a göçü 1960’lı yıllarda başlamış olmakla birlikte yine de gurbette ailelerimiz yok denecek kadar azdı.

Belirtilen yıllarda Köyümüz dışında yaşayan aileler erzincan İl Merkezi, Kemah ve İstanbul il merkezinde (Süleymaniye, Cagaloğlu, Şehzadebaşı, Maltepe semtlerinde) on’a yakın ailelerden ibaretti.

Yıllar ilerledikçe Karadağ Köyünün nufusu çok hızlı bir şekilde göç almaya devam etmiş, köyümüz okulunda okuyacak talebe olmaması nedeni ile okul 1992 yılında kapanmıştır.

Köyümüzde yer alan nufusun İstanbul’un belirli muhitlerinde yerleşime başlaması ile birlikte (Cennet Mahallesi, Yenibosna, Sefaköy, Maltepe, Üsküdar, Dudullu semtlerinde). Köyde hep birlikte bir arada yaşayan aileler büyük şehrin dağınık semtlerinde yaşamaya başladıkları bir dönemde, toplumdaki bu sıkıntının farkına varan, ve toplumu bir araya getirmeyi hedefleyen aşağıda isimleri yazılı köyümüz fertleri kendi imkan ve çabaları ile köyümüz derneğini kurmuş ve İçişleri Bakanlığı tarafından Dernek Tüzel kişiliğimiz 1985 yılında onaylanarak resmiyet kazanmıştır.

Dernek Kurucularımız (Alfabetik sırayla)

Doğan YAKUT 
 Hasan KORKMAZ
 Kemal TAŞKIN
 Mesut DELİCAN
 Metin ERMURAT
 Sadık TAŞKIN
 Şener TAŞKIN

1985 Yılında kurulan derneğimizin ilk üyeleride yine yukarıda belirtilen kurucu uyeler olmakla birlikte, köylümüze yapılan çağrılar sonuçsuz kalmamış olup, çok kısa bir süre içerisinde Karadağlılar Derneğine sahip çıkarak üye olma konusunda adeta yarış içerisinde olmuşlardır.

O dönemlerdeki Yönetimlerin aktif çalışmaları, köylümüzün bu oluşuma inanması ve maddi manevi verdiği desteklerle Karadağ Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği kendisine ait olan binasını 1990 yılında Taksimde (Firuzağa semtinde) almış, köylümüzün sosyal imkanlarına sunmuştur.

Geçen süreç içerisinde nufusun artması ve ihtiyaçların bu dernek binasında karşılanamaz hale gelmesi nedeni ile dönemin Yönetim Kurulu tarafından Taksimde bulunan dernek binası 1994 yılında satılarak şu an mevcut binamızın arsası alınmış ve daha sonrada köylümüzün büyük maddi destekleri ile mevcut dernek binamızın inşaasına başlanılmış ve 1997 yılında bu gün kullanmakta olduğumuz dernek binamız köylülerimizin hizmetine sunulmuştur.

Sohbeti Başlat
Merhaba 👋
Köyümüzün Sitesine Hoşgeldiniz.